نام کامل:محمدرضا اکبری,نام مستعار:شرکت مهندسی فراز تصفیه.آدرس سایت:www.iwater.ir.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود

001

مشخصات دستگاه تصفیه آب تک مرحله ای

فیلتر اول: فیلتر الیافی از جنس پلی پروپیلن 10 اینچ 5 میکرون جهت حذف هر گونه گل و لای ،زنگ آهن و ناخالصی های معلق جامد موجود در سیستم لوله کشی و سیستم انتقال آب شهری و رفع کدورت آب

 

 


002

 

مشخصات دستگاه تصفیه آب دو مرحله ای

فیلتر اول: فیلتر الیافی از جنس پلی پروپیلن 10 اینچ 5 میکرون جهت حذف هر گونه گل و لای ،زنگ آهن و ناخالصی های معلق جامد موجود در سیستم لوله کشی و سیستم انتقال آب شهری و رفع کدورت آب

فیلتر دوم: فیلتر غیر کربنی به صورت گرانولی یا ریز دانه جهت کاهش مواد آلی بیش از حد آب و حذف کلر و مشتقات آن در سیستم گندزدایی آب شهری استفاده می گردد.

 


003

 

مشخصات دستگاه تصفیه آب سه مرحله ای

فیلتر اول: فیلتر الیافی از جنس پلی پروپیلن 10 اینچ 5 میکرون جهت حذف هر گونه گل و لای ،زنگ آهن و ناخالصی های معلق جامد موجود در سیستم لوله کشی و سیستم انتقال آب شهری و رفع کدورت آب

فیلتر دوم: فیلتر غیر کربنی به صورت گرانولی یا ریز دانه جهت کاهش مواد آلی بیش از حد آب و حذف کلر و مشتقات آن در سیستم گندزدایی آب شهری استفاده می گردد.

فیلتر سوم: فیلتر کربن فعال به صورت فشرده جهت حذف کامل کلیه مواد شیمیایی آلاینده موجود در آب، آفت کش ها، مواد آلی و کلر باقیمانده آب و برطرف نمودن هرگونه کدورت، رنگ، بو، طعم و مزه آب ناشی از ترکیبات آلی موجود و مشتقات کلر

 


004

 

مشخصات دستگاه تصفیه آب پنج مرحله ای (بدون کاور)

فیلتر اول: فیلتر الیافی از جنس پلی پروپیلن 10 اینچ 5 میکرون جهت حذف هر گونه گل و لای ،زنگ آهن و ناخالصی های معلق جامد موجود در سیستم لوله کشی و سیستم انتقال آب شهری و رفع کدورت آب

فیلتر دوم: فیلتر غیر کربنی به صورت گرانولی یا ریز دانه جهت کاهش مواد آلی بیش از حد آب و حذف کلر و مشتقات آن در سیستم گندزدایی آب شهری استفاده می گردد.

فیلتر سوم: فیلتر کربن فعال به صورت فشرده جهت حذف کامل کلیه مواد شیمیایی آلاینده موجود در آب، آفت کش ها، مواد آلی و کلر باقیمانده آب و برطرف نمودن هرگونه کدورت، رنگ، بو، طعم و مزه آب ناشی از ترکیبات آلی موجود و مشتقات کلر

فیلتر چهارم: فیلتر ممبران، فیلتر تصفیه کننده به روش اسمز معکوس جهت حذف کامل کلیه املاح و نمکهای مضر محلول در آب با استفاده از تکنولوژی اسمز معکوس و قابلیت حذف کلیه میکروارگانیسم های آلی حل شده و ترکیبات شیمیایی مضر مانند نیترات و نیتریت و فلزات سنگین

فیلتر پنجم: فیلتر پست کربن از جنس کربن فعال جهت حذف کامل و نهایی بو، طعم و مزه آب در هنگام ذخیره در مخزن دستگاه


005

مشخصات دستگاه تصفیه آب پنج مرحله ای (با کاور)

فیلتر اول: فیلتر الیافی از جنس پلی پروپیلن 10 اینچ 5 میکرون جهت حذف هر گونه گل و لای ،زنگ آهن و ناخالصی های معلق جامد موجود در سیستم لوله کشی و سیستم انتقال آب شهری و رفع کدورت آب

فیلتر دوم: فیلتر غیر کربنی به صورت گرانولی یا ریز دانه جهت کاهش مواد آلی بیش از حد آب و حذف کلر و مشتقات آن در سیستم گندزدایی آب شهری استفاده می گردد.

فیلتر سوم: فیلتر کربن فعال به صورت فشرده جهت حذف کامل کلیه مواد شیمیایی آلاینده موجود در آب، آفت کش ها، مواد آلی و کلر باقیمانده آب و برطرف نمودن هرگونه کدورت، رنگ، بو، طعم و مزه آب ناشی از ترکیبات آلی موجود و مشتقات کلر

فیلتر چهارم: فیلتر ممبران، فیلتر تصفیه کننده به روش اسمز معکوس جهت حذف کامل کلیه املاح و نمکهای مضر محلول در آب با استفاده از تکنولوژی اسمز معکوس و قابلیت حذف کلیه میکروارگانیسم های آلی حل شده و ترکیبات شیمیایی مضر مانند نیترات و نیتریت و فلزات سنگین

فیلتر پنجم: فیلتر پست کربن از جنس کربن فعال جهت حذف کامل و نهایی بو، طعم و مزه آب در هنگام ذخیره در مخزن دستگاه


006

مشخصات دستگاه تصفیه آب شش مرحله ای

فیلتر اول: فیلتر الیافی از جنس پلی پروپیلن 10 اینچ 5 میکرون جهت حذف هر گونه گل و لای ،زنگ آهن و ناخالصی های معلق جامد موجود در سیستم لوله کشی و سیستم انتقال آب شهری و رفع کدورت آب

فیلتر دوم: فیلتر غیر کربنی به صورت گرانولی یا ریز دانه جهت کاهش مواد آلی بیش از حد آب و حذف کلر و مشتقات آن در سیستم گندزدایی آب شهری استفاده می گردد.

فیلتر سوم: فیلتر کربن فعال به صورت فشرده جهت حذف کامل کلیه مواد شیمیایی آلاینده موجود در آب، آفت کش ها، مواد آلی و کلر باقیمانده آب و برطرف نمودن هرگونه کدورت، رنگ، بو، طعم و مزه آب ناشی از ترکیبات آلی موجود و مشتقات کلر

فیلتر چهارم: فیلتر ممبران، فیلتر تصفیه کننده به روش اسمز معکوس جهت حذف کامل کلیه املاح و نمکهای مضر محلول در آب با استفاده از تکنولوژی اسمز معکوس و قابلیت حذف کلیه میکروارگانیسم های آلی حل شده و ترکیبات شیمیایی مضر مانند نیترات و نیتریت و فلزات سنگین

فیلتر پنجم: فیلتر پست کربن از جنس کربن فعال جهت حذف کامل و نهایی بو، طعم و مزه آب در هنگام ذخیره در مخزن دستگاه

فیلتر ششم: فیلتر مینرال حاوی سنگهای معدنی جهت اضافه نمودن املاح مفید و مورد نیاز به آب تصفیه شده در مرحله برداشت آب


007

مشخصات دستگاه تصفیه آب هفت مرحله ای

فیلتر اول: فیلتر الیافی از جنس پلی پروپیلن 10 اینچ 5 میکرون جهت حذف هر گونه گل و لای ،زنگ آهن و ناخالصی های معلق جامد موجود در سیستم لوله کشی و سیستم انتقال آب شهری و رفع کدورت آب

فیلتر دوم: فیلتر غیر کربنی به صورت گرانولی یا ریز دانه جهت کاهش مواد آلی بیش از حد آب و حذف کلر و مشتقات آن در سیستم گندزدایی آب شهری استفاده می گردد.

فیلتر سوم: فیلتر کربن فعال به صورت فشرده جهت حذف کامل کلیه مواد شیمیایی آلاینده موجود در آب، آفت کش ها، مواد آلی و کلر باقیمانده آب و برطرف نمودن هرگونه کدورت، رنگ، بو، طعم و مزه آب ناشی از ترکیبات آلی موجود و مشتقات کلر

فیلتر چهارم: فیلتر ممبران، فیلتر تصفیه کننده به روش اسمز معکوس جهت حذف کامل کلیه املاح و نمکهای مضر محلول در آب با استفاده از تکنولوژی اسمز معکوس و قابلیت حذف کلیه میکروارگانیسم های آلی حل شده و ترکیبات شیمیایی مضر مانند نیترات و نیتریت و فلزات سنگین

فیلتر پنجم: فیلتر پست کربن از جنس کربن فعال جهت حذف کامل و نهایی بو، طعم و مزه آب در هنگام ذخیره در مخزن دستگاه

فیلتر ششم: فیلتر مینرال حاوی سنگهای معدنی جهت اضافه نمودن املاح مفید و مورد نیاز به آب تصفیه شده در مرحله برداشت آب

فیلتر هفتم: لامپ اشعه ماوراء بنفش جهت ضدعفونی و استریل کامل آب تصفیه شده نهایی

 

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

نشان شده ها

  • نظری ارسال نشده است

مورد علاقه ها

  • نظری ارسال نشده است
گواهینامه ها

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpgGMP-Certificate.jpgNRTL.jpg

Twitter Phone Facebook Rss
Faraztasfieh
Alka Water