نام کامل:محمدرضا اکبری,نام مستعار:شرکت مهندسی فراز تصفیه.آدرس سایت:www.iwater.ir.همکاران:Arman Web

مرا بخاطر بسپار

ورود

آب قلیایی

يك اتفاق خيلی ساده و در عين حال بسيار پيچيده ، 5/2 ميليون سال پيش رخ داد. آن زمانی كه نوع خاصی از باكتری به نام جلبک سبز دریایی ياد گرفت چگونه از آب هيدروژن بيرون بكشد و از مخلوط آن با دی اكسيد كربن، قند درست كند ( منشاء فتوسنتز) اما با اين اكسيداسیون كاهش پتانسيل چه بايد كرد؟ جواب آن توليد اكسيژن است.

Gf

يكی از محصولات جانبی عمل فتوسنتز حالت اكسيژن آزاد يا   2 است. فتوسنتز زياد جلبک آبی – سبز و بيرون كشيدن هيدروژن از آب، منجر به توليد گاز اضافی (waste gas)‌ اكسيژن شد. در اين مرحله از پيشرفت گياهی، اكسيژن يک تازه وارد بود.

در ابتدا، اكسيژن وابسته به مواد معدنی اكسيژن خوار مانند آهن و سيليكون بود و سپس جذب محلول اقيانوس ها شد. هنگامی كه اين مخازن پر شدند، سپس شروع به انباشته شدن در اتمسفر كرد و باعث تغييرات شيميايی اساسی در كره زمين گردید ؛  و اين همان مسائل شيميايی است كه ما به آن علاقه منديم. شيمی اساسا علم حركت الكترون ها به اطراف است. يک پيوند شيميايی بين دو اتم، در واقع يک جفت الكترون هستند كه توسط اتم ها به اشتراک گذاشته می شوند، يک واكنش شيميايی ، حركت الكترون ها از پيوندی به پيوند ديگر است. در هر واكنش شيميايی، پيوندهای مشخصی از اتم شكسته شده و در همان زمان پيوندهای جديد شيميايی شكل می گيرند. شيميدان ها اين اتفاق را اكسيداسيون جفت و واكنش كاهش می نامند. پيوندی الكترون از دست می دهد اكسيده شده (اكسيژن به آن اضافه شده) و پيوندی كه الكترون دريافت كرده، كاهش می يابد. هنگامی كه اين اتفاق در بدن انسان رخ دهد بهتر است كه الكترون دريافت كند تا الكترون از دست بدهد. تئوری پيری اين است كه سلول ها ، الكترون از دست می دهند و اكسيده می شوند.

اين زمانی اتفاق می افتد كه راديكال های آزاد ،  الكترون های سلول ها را از هم جدا كرده و باعث "زنگ زدگی" می شود.

زنگ زدن آهن، قهوه ای شدن تكه های سيب برش خورده و پير شدن سلول های بدن، خواه سلول های پوست يا سلول های قلب مثال هايی از اكسيداسيون راديكال های آزاد هستند.

آب یونیزه

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

نشان شده ها

  • نظری ارسال نشده است

مورد علاقه ها

  • نظری ارسال نشده است
گواهینامه ها

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpgGMP-Certificate.jpgNRTL.jpg

Twitter Phone Facebook Rss
Faraztasfieh
Alka Water